Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie przed sądami administracyjnymi - podstawy wznowienia postępowania SK 14/15

Sprawa połączona z SK 44/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 44/14)