Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego P 23/05

Czy przepisy art. 27 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej są zgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uniemożliwiają nabycie prawa do zasiłku stałego osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki o jakiej mowa w art. 27 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym, pełnoletnim członkiem rodziny, wobec którego osobę tą obciąża obowiązek alimentacyjny;