Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wcześniejszej emerytury P 17/03

Czy art. 32 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są sprzeczne z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP w odniesieniu do prywatnych pracodawców;