Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie apelacji SK 72/06

O orzeczenie o niezgodności art. 3701 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 2, art. 4 ust. 1, art. 30, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;