Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu P 11/20

Pytanie prawne: czy art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim jest zgodny z art. 76, art. 20 i art. 2 Konstytucji RP.