Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak ustawowych regulacji przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych. K 38/12

O zbadanie zgodności art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;