Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym. P 7/10

Czy przepis art. 81b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 roku do 1 grudnia 2008 roku był zgodny z art. 32 Konstytucji RP;