Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Otwarcie zawodu urbanisty; zniesienie samorządu zawodowego urbanistów K 19/14

Wniosek o zbadanie zgodności:
1. art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 2 Konstytucji RP, tj. wynikającymi z niego zasadami: zasadą proporcjonalności oraz zasadą praw nabytych;
2. art. 5 pkt 4 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;
3. art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;
4. art. 5 pkt 4, art. 29 ust. 1, a także art. 17 oraz art. 20 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.