Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Granice odpowiedzialności prawno karnej P 27/11

Czy art. 90 ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane jest zgodny z art. 2 i z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;