Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie izb rolniczych K 8/02

O stwierdzenie zgodności art. 35 ust. 1 pkt 1, art. 35 ust. 2 -3 oraz art. 35a ustawy z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP;