Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komornicy sądowi K 27/06

O stwierdzenie niezgodności:

1. art. 49 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w brzmieniu ustalonym art. 1 powołanej ustawy z dnia 24 września 2004 r., z art. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP;

2. art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w brzmieniu ustalonym art. 1 powołanej ustawy z dnia 24 września 2004 r., z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;