Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Porty i przystanie morskie K 53/02

O zbadanie zgodności art. 1 pkt 3 i art. 1 pkt 5 w części dotyczącej regulacji zawartej w art. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 217 Konstytucji RP;