Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. P 8/09

Sprawa połączona z P 106/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 106/08)