Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pomoc materialna dla uczniów K 50/02

O stwierdzenie niezgodności art. 91 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 70 ust. 4 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;