Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komornicy; kryteria i podstawy wyznaczania przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej jako wynagrodzenia szkody niemajątkowej. SK 29/09

O zbadanie zgodności:

- art. 12 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w brzmieniu sprzed 20 lutego 2008 roku, z art. 2, art. 45 Konstytucji RP;

- art. 3941 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki, w brzmieniu sprzed 20 lutego 2008 roku, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;