Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską P 53/14

Sprawa połączona z P 34/14 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnatura P 34/14)