Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady odliczania od podstawy opodatkowania darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. SK 39/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 55 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w części zaczynającej się od słów "oraz" z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w związku z art. 25 ust. 3 i 4 Konstytucji RP oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

2) art. 55 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w części zaczynającej się od słowa "oraz" z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP;

3) art. 55 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w części zaczynającej się od słowa "oraz" z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP, art. 217 konstytucji RP;