Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obniżenie wysokości przyznanego świadczenia emerytalnego w powszechnym wieku emerytalnym w związku z zastosowaniem zasady odliczenia kwoty pobranych wcześniej emerytur, o której mowa w art. 25 ust. 1 b ustawy o emeryturach i rentach z FUS SK 24/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie Dz. U. z 2022 r. poz. 504), w zakresie w jakim dotyczy ubezpieczonych urodzonych w 1952 roku, którzy przed 01.01.2013 r. nabyli prawo do emerytury w wieku obniżonym na podstawie art. 32 ustawy, a następnie złożyli wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego i po 01.01.2013 r., nie mogąc posiadać wiedzy o wprowadzeniu od dnia 01.01.2013 r. art. 25 ust. 1b ustawy obniżającej wysokość przyznanego im świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;

2)    art. 194j ustawy wymienionej w punkcie 1 w zakresie w jakim nie dotyczy ubezpieczonych urodzonych w 1952 roku, którzy przed 01.01.2013 r. nabyli prawo do emerytury w wieku obniżonym na podstawie art. 32 ustawy, a następnie złożyli wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego i po 01.01.2013 r., nie mogąc posiadać wiedzy o wprowadzeniu od dnia 01.01.2013 r. art. 25 ust. 1b ustawy obniżającej wysokość przyznanego im świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym, z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.