Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe; zasady procesu legislacyjnego P 18/14

Sprawa połączona z P 10/14, P 16/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 10/14)