Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aplikacje notarialne i rzeczników patentowych U 16/02

O stwierdzenie, że:
1) przepis § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych jest niezgodny z art. 71 § 4 ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, a tym samym z art. 92 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;
2) § 4 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych w związku z pkt VI Wzoru Ogłoszenia o Konkursie stanowiącego załącznik do rozporządzenia są niezgodne z art. 71 § 4 ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
3) przepisy § 2 pkt 4, § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 maja 2002 roku w sprawie przeprowadzania konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich jest niezgodny z art. 39 ustawy z 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych, a tym samym z art. 92 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;