Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości jednorazowego, ponownego przeliczenia części socjalnej emerytury ustalonej na podstawie art. 53 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nie zaś części ustalonej na podstawie art. 26 tej ustawy) SK 62/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 183 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach lub rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim „wyłącza osobom otrzymującym emerytury na podstawie art. 183 ust. 1-5 [tej] ustawy (...) możliwość zastosowania [jej] art. 110a (...) w odniesieniu do tzw. części socjalnej emerytury, obliczanej według zasad określonych w art. 53 [tej] ustawy (...)”

z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.