Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek pracodawcy uiszczenia składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, które pracownik otrzymał na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem trzecim SK 3/19

Sprawa połączona z SK 1/19 i SK 2/19 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 1/19)

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 8 ust. 2a in fine w związku z art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z:

1 ) art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.