Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów sądów wojskowych. SK 64/08

O zbadanie zgodności art. 39a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o ustroju sądów wojskowych z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;