Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 59/03

o stwierdzenie niezgodności art. 3935 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 3933 § 1 kpc z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;