Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Majątek partii politycznych K 26/02

O orzeczenie niezgodności art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych z art. 2, 21 i 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;