Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje Komisji Prawa Autorskiego. P 37/10

Czy art. 108 ust 5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi prawach pokrewnych w zakresie, w jakim określając zakres kognicji Komisji Prawa Autorskiego posługuje się określeniem "rozstrzygania sporów związanych z zawarciem umowy”, o której mowa w art. 21 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 108 ust 7. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zgodności art. 108 ust 5. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 2, art. 21 w związku z art. 64 ust 2. oraz art. 31 ust 3. Konstytucji RP oraz art. 45 ust 1. w związku z art. 77 ust 2. Konstytucji RP i zgodności art. 108 ust 7. ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych art. 2, art. 45 ust 1. oraz art. 78 Konstytucji RP;