Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; zbyt szeroka definicja pojęcia „względy techniczne” SK 40/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1 a ust. 1 pkt ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. I, art. 84, art. 168 oraz 217 Konstytucji RP.