Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania publiczne samorządu terytorialnego U 2/02

O stwierdzenie niezgodności § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 1998 roku w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalenia i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku z art. 166 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;