Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek od dochodów nieujawnionych P 49/13

Sprawa połączona z P 57/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 49/13)

Połączone pytania prawne:
- czy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;
- czy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.