Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe SK 21/05

O uznanie art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądmi administracyjnymi za niezgodne z art. 176 Konstytucji w związku z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz za niezgodne z art. 2 Konstytucji RP;