Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie podatkowe - termin do wniesienia powództwa do sądu powszechnego K 17/06

O stwierdzenie niezgodności art. 261 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim przewiduje trzydziestodniowy termin do wniesienia powództwa do sądu powszechnego z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;