Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nadpłaconych składek. P 29/08

Czy art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny z art. 32 Konstytucji RP;