Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin przedłożenia Sejmowi ustawy budżetowej K 5/06

O stwierdzenie niezgodności art. 122 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych z art. 222 i art. 225 Konstytucji RP;