Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pominięcie w katalogu faktycznych przyczyn utraty dochodu - w przypadku ustalania kryterium dochodowego przez organ rozpatrujący wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na dziecko - dochodów w postaci diet pobieranych przez radnych SK 57/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., w zakresie w jakim przepis ten ogranicza pojęcie „utraty dochodu” jedynie do zdarzeń w nim wymienionych, pomijając w tym katalogu diety radnych, z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.