Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej; zwalczanie nieuczciwej konkurencji SK 22/14

Sprawa połączona z SK 23/14, SK 24/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 22/14)

Połączone skargi konstytucyjne w sprawie zgodności art 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o treści: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez (...) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży” wprowadzony do porządku prawnego na mocy art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z:
- art. 20 i art. 22 Konstytucji RP,
- art. 20 i art. 22 w związku z zasadą poprawnej legislacji, wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP,
- art. 20 i art. 22 w związku z i art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP,
- art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
- art. 45 ust. 1 w związku z zasadą poprawnej legislacji, wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP,
- art. 64 ust. 1 w związku z zasadą poprawnej legislacji, wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP,
- art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP,
- art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.