Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wznowienia postępowania przed sądami administracyjnymi w związku z uchyleniem wyroku orzekającego o warunkowym umorzeniu postępowania karnego SK 34/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 273 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu "orzeczenie oparte na skazujacym wyroku karnym, następnie uchylonym" z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.