Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot kosztów procesu SK 37/14

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 102 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego  z art. 2, art. 32 oraz art. 45 Konstytucji RP.