Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe SK 5/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z art. 16 ust. 1 i 19 ust. 6 zdanie drugie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.