Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego K 3/06

O zbadanie zgodności art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP;