Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób prawnych SK 69/05

W sprawie zgodności:

1. art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 6 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 2 i 3, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP;

2. art. 158 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks handlowy w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o zmianie Kodeksu handlowego z art. 2, art. 24, art. 32 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 2 i 3, art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 ust. 1, art. 67 i art. 68 Konstytucji RP;