Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bankowy tytuł egzekucyjny; nadanie klauzuli wykonalności SK 16/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, w zakresie w jakim pozwala wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i nadać na ów tytuł klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom osoby, która dokonała czynności bankowej z bankiem, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3. art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 Konstytucji RP.