Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania SK 33/02

O stwierdzenie niezgodności art. 4011 § 1 kodeksu postępowania cywilnego - rozumianego jako wyłączający dopuszczalność wznowienia postępowania, jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyrokiem interpretacyjnym wyeliminował ten spośród możliwych wariantów interpretacyjnych kontrolowanego przepisu, który jest niezgodny z Konstytucją - z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 79 ust. 1 Konstytucji RP;