Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. SK 47/12

O zbadanie zgodności art. 3941 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego - w zakresie w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, o których po raz pierwszy rozstrzygał sąd drugiej instancji - z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 Konstytucji RP