Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepisy regulujące dostęp do zawodu radcy prawnego, wpływ samorządu zawodowego radców prawnych na określenie zasad składania egzaminów radcowskich. K 3/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 25 ust. 1 pkt 3, art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. a i b w związku z art. 25 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. a i b w związku z art. 25 ust. 4, art. 25 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; 
2) art. 25 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; 
3) art. 36 ust. 1, 6 i 12, art. 361 ust. 5 i 16, art. 364-366, art. 368 ust 2 i 14 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP; 
4) art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz art. 16 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie z art. 2 Konstytucji RP;