Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego w postępowaniu gospodarczym z powodu nieopłacenia należycie opłatą stałą lub stosunkową P 51/07

Czy art. 130§ 4 w związku z art. 130§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego zgodny jest z art. 78 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;