Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Równouprawnienie kościołów K 13/02

O rozstrzygnięcie zgodności przepisów art. 46 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 2 pkt 3 i art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z 4 lipca 1991 roku o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z art. 2, art. 25 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP, w których zostały wyrażone zasady demokratycznego państwa prawnego, równouprawnienie Kościołów i prawo równego traktowania przez władze publiczne wszystkich obywateli, tudzież ochrona prawna własności i praw majątkowych - równa dla wszystkich;