Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych K 36/06

O zbadanie zgodności:

- art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP

- § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;