Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie administracyjne; prawo do zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji. SK 3/11

O zbadanie zgodności art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 127 § 3 i art. 140 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji RP;