Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Refundacja leków. K 36/11

O zbadanie zgodności:

- ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP,

alternatywnie

o zbadanie zgodności:

- art. 3 ust. 1 i 74 ust. 1-4, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 1-8, art. 8, art. 11 ust. 1 i 5, art. 12 pkt 3, 4 i 10, art. 13 ust. 1-8, art. 25 pkt 14 ppkt c, art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 1 , art. 34 ust. 1, art. 41 ust. 1-7, art. 48 ust. 1-6, art. 49 ust. 1-4 tej ustawy z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3 Konstytucji

- art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54 tej ustawy z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP,

- art. 86 pkt 1 i 2 tej ustawy z art. 2 Konstytucji RP;