Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek wykazania przez spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, że jej wspólnicy nie dysponują wystarczającymi środkami, by spółka mogła zostać zwolniona od kosztów sądowych SK 98/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim „formułuje obowiązek wykazania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, że jej wspólnicy również nie dysponują wystarczającymi środkami, by spółka mogła zostać zwolniona od kosztów sądowych” z art. 32 i art. 45 Konstytucji RP.